EXPORTWAARDE NEDERLANDSE MUZIEK 31,5 MILJOEN

13-01-2006 @ 15:17

Export van Nederlandse populaire muziek levert jaarlijks ruim 31.5 miljoen op. Dat is vrijdag 13 januari bekendgemaakt tijdens Noorderslag Seminar, de jaarlijkse muziekconferentie voor de Nederlandse muziekindustrie in Groningen. Het onderzoek had betrekking over de cijfers van 2004 en is uitgevoerd in opdracht van Conamus in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De waarde die de Nederlandse muziekexport toevoegt aan de Nederlandse economie bedroeg in 2004 naar schatting 31,5 miljoen. Ongeveer de helft daarvan komt op het conto van de dancemuziek. Nederland is in dit genre mondiaal een van de belangrijkste spelers. Dat is het resultaat van een onderzoek dat TNO in samenwerking met de Kenniskring Media & Entertainmentmanagement van de Hogeschool INHOLLAND heeft uitgevoerd.
Het bedrag van 31,5 miljoen verwijst naar de opbrengsten van de exploitatie van Nederlandse muziek in het buitenland na aftrek van gemaakte kosten maar inclusief royaltys, uitbetaalde salarissen aan Nederlandse werknemers, winst en belasting. Als uitgangspunt voor deze schatting zijn de exportresultaten in 2004 gekozen. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van rechtenorganisaties en informatie van een aantal belangrijke bedrijven uit de Nederlandse muziekindustrie, zoals platenmaatschappijen, managements en dergelijke companies.
Van de Nederlandse muziekexport is ongeveer 34% afkomstig uit auteursrecht en naburige rechten ( 10,8 miljoen), bijna 31% komt van de exploitatie van opnames van Nederlandse artiesten in het buitenland ( 9.8 miljoen) en ruim 35% van optredens van Nederlandse artiesten over de grens ( 10,9 miljoen).
Afgaand op de opbrengsten uit auteursrechten zijn Duitsland (25%), Belgi (17%) en het Verenigd Koninkrijk (12%) de belangrijkste exportmarkten voor Nederlandse muziek.
Een recent onderzoek naar de totale Finse muziekexport resulteerde in een bedrag van 21,7 miljoen. Dit onderzoek hanteert echter een ruimere definitie van muziekexport.