Radio, muziek en audio-entertainment zorgen samen voor mood management

14-04-2016 @ 12:08

Van alle media is radio het meest toegankelijk. Radio is de hele dag relevant en makkelijk te combineren met andere activiteiten, het golft mee op je ritme van de dag, op wat je doet en hoe je je voelt.

Uit het GfK onderzoek Media: Tijd wisten we al dat de dagelijkse consumptie van audio immens is, waarbij ‘live radio’ als audiovorm domineert in het dagelijks gebruik.

Het human-based marktonderzoeksbureau Beautiful Lives heeft, in opdracht van de 538Groep, uitvoerig onderzoek gedaan naar de onderliggende behoeften van de luisteraar. De belangrijkste bevindingen zijn 14 april gepubliceerd in het White PaperMood management, de dagelijkse rol van radio en muziek’. Zo blijkt onder meer dat de behoefte aan radio, muziek en audio-entertainment heel divers is. En dat zij samen kunnen voorzien in deze behoeftes in deze vormen van mood management.

Vijf inzichten n.a.v. het onderzoek:

1. De essentie van radio, muziek en audio-entertainment is mood management

2. We luisteren via steeds meer kanalen naar audio en het aantal geluidsdragers neemt toe

3. Binnen mood management zijn zes belangrijke ‘need states’ te onderscheiden

4. Live radio en zelfgekozen muziek hebben een complementaire rol voor luisteraars

5. Toegang tot muziek (live radio en on-demand streaming) wordt belangrijker dan het bezit ervan

De essentie
Radio golft mee op het ritme van de dag. Het is een toegankelijke en laagdrempelige afstemming op wat je doet en hoe je je voelt. Terwijl ‘live radio’ als contentvorm in essentie onveranderd relevant is, is de distributie en de gebruikte apparatuur voor ontvangst wel flink in beweging. De onderliggende behoeften van luisteraars blijven: die zijn fundamenteel en universeel. Inmiddels zijn de devices die we gebruiken voor het luisteren ingrijpend veranderd. De ontvangst verschuift langzaam van analoge ether FM naar digitale distributie. Deze beweging zal onverminderd doorgaan. Smartphones en internet-connected devices zetten elke markt op zijn kop en mensen hebben tegenwoordig overal toegang tot digitale distributiebronnen: thuis, op het werk of onderweg.

Menno Koningsberger, Algemeen Directeur 538Groep: ‘Luisteren naar audio speelt een grote rol in het dagelijks leven van miljoenen Nederlanders. Dat wisten we al uit kwantitatieve data, bijvoorbeeld uit de uitgebreide luisteronderzoeken van het NLO en het Media:Tijd onderzoek wat recentelijk is gepubliceerd. We wilden echter ook de onderliggende drivers weten, de diepere motivaties. Als marktleider willen we graag het voortouw nemen in het ‘future proof’ maken van radio in het toekomstige medialandschap. De fundamentele inzichten daarvoor krijg je niet uit sec ‘kwantitatieve data’. Uit dit unieke onderzoek leerden we wáárom mensen bepaald gedrag laten zien. Onder meer door dit onderzoek hebben we bevestiging gekregen dat er alle ruimte is om de ingezette transitie van ‘radiozender’ naar ‘interactief muziekmerk’ te versnellen. Wij gaan de kracht van live-radio combineren met real time online content (audio, video, foto, tekst) en gaan ‘on demand’ behoeftes van luisteraars invullen. Wij zullen ons grote analoge bereik van 4,1 miljoen luisteraars zoveel mogelijk gaan transformeren naar een ‘connected audience’. De uitdaging voor de 538Groep is om de mogelijkheden die de smartphone biedt volop te benutten, zoals personalisatie en het stimuleren van gebruik op nieuwe momenten. Het inzetten van de smartphone als leidend distributie device voor audio en multimediale content, zal fundamenteel zijn voor het lange termijn succes van onze onderneming’.

Maurice Palmen, Managing Partner van Beautiful Lives: ‘Muziekradio is een toegankelijke en laagdrempelige afstemming op wat je doet en hoe je je voelt. Je kunt het combineren met andere activiteiten. Radiomerken zijn er overal en 24/7. Luisteren naar radio is een rijke en diverse wereld. Het onderzoek laat zien hoe de zes ‘need states’ in de dag een rol spelen. Diepgaand inzicht in de motivaties biedt mooie kansen voor radiomerken in deze tijd van connected lives’.

Onderzoeksopzet
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een uitgebreid onderzoek van Beautiful Lives. Daarbij is gedurende drie weken een intensieve online dialoog gevoerd met 100 luisteraars. De bevindingen zijn verrijkt met uitgebreide desk research, tien expertgesprekken en een deep dive in diverse luisteronderzoeken. De belangrijkste bevindingen zijn bij elkaar gebracht in het ‘White Paper, Mood Management, de dagelijkse rol van radio en muziek’.

Beautiful Lives
Beautiful Lives is een vooraanstaand Hilversums marktonderzoeksbureau dat al tien jaar aan de weg timmert. In 2013 en 2015 was het bureau finalist voor het MOA Beste onderzoeksbureau van Nederland. Het werk van Beautiful Lives bevindt zich op het raakvlak van onderzoek en consultancy. Daarbij ontwikkelt het bureau, samen met klantteams, een nieuwe campagne, propositie of klantervaring, stevig verankerd in human based insights.