Lowlands zoekt wetenschappers

10-04-2015 @ 14:10

Drie dagen, 140.000 hectare en een onderzoekspopulatie van 55.000 man. Welke onderzoeker droomt daar niet van? In drie dagen tijd ontstaat op het festivalterrein een unieke gemeenschap, een biotoop waar men van muziek en cultuur geniet, eet en drinkt, elkaar ontmoet en danst. Een plek waar grenzen verlegd worden, ogen en oren geopend, ontdekkingen worden gedaan en horizonnen verbreed. Het ideale onderzoeksterrein voor wetenschappers.

Lowlands, New Scientist en Campagnebureau BKB roepen wetenschappers op voorstellen te doen voor wetenschappelijk onderzoek op het festival. Met – anoniem of vrijwillige – medewerking van de festivalbezoekers en gebruik van het terrein. De mogelijkheden zijn groot, mits de kwaliteit en de haalbaarheid gewaarborgd worden in de voorstellen. Wat zou jij willen onderzoeken op Lowlands? Hoe reageren mensen op bekende muziek? Hoeveel kilometer legt de gemiddelde bezoeker af in drie dagen of hoeveel internet wordt er verbruikt?

De aanvraag dient tenminste de volgende informatie te bevatten:
- Naam, korte cv en relevant eerder onderzoek
- Onderzoeksvraag en doelstelling
- Methode / plan van aanpak
- Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
- Communicatie:
1. Hoe wordt er met de bezoekers van het festival gecommuniceerd (bijv. rondwandelende enquêteurs op het festivalterrein, installatie/lab op het festivalterrein, enzovoort)
2. Hoe wordt de informatie/data verkregen op Lowlands gebruikt voor verder onderzoek?

Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd en de verkregen gegevens en resultaten zijn niet herleidbaar naar individuen, tenzij bezoekers hier op individueel niveau toestemming voor verlenen. De gegevens verkregen door wetenschappers op het festival worden uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

De sluitingsdatum voor de voorstellen is vrijdag 24 april. De aanvraag is maximaal 4 A4 en kan worden gemaild naar noortjejacobs@bkb.nl

A CAMPINGFLIGHT TO LOWLANDS PARADISE 2015
21 + 22 + 23 augustus 2015
Evenemententerrein Walibi Holland, Biddinghuizen
http://www.lowlands.nl/

Festivalticket (3 dagen festival + camping + pendelbus): €195,- incl. servicekosten.
CJP-ticket (3 dagen festival + camping + pendelbus): €185,- incl. servicekosten.
Parkeerticket: €15,- incl. servicekosten. €25,- aan de poort.
Gllamcamp: luxe overnachten in vooraf opgezette accommodaties, diverse prijzen. Meer info: https://tickets.campsolutions.nl/lowlands/nl/

Voorverkoop: http://www.ticketmaster.nl/

Bustickets voor busreizen vanuit heel Nederland: http://www.eventtravel.nl/