Nederlandse Muziekprijs voor Sebastiaan Kemner

07-10-2020 @ 19:36

Fonds Podiumkunsten heeft de winnaar van de Nederlandse Muziekprijs bekendgemaakt!

Het betreft trombonist Sebastiaan Kemner. Op 21 november neemt hij in De Doelen de prijs in ontvangst tijdens een concert dat hij geeft met leden van het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor, en dat hij zelf heeft kunnen samenstellen.
Tijdens het traject van de prijs heeft hij diverse dingen gedaan (zoals zanglessen - zijn coach was Claron McFadden), extra trombonelessen en dergelijke om het ultieme uit het instrument te halen, en om te zien wat hij in “Nederland Tromboneland” kan doen aan de verdere emancipatie van het instrument.

Het zwaartepunt van het traject lag erin dat hij met steun van de Nederlandse Muziekprijs heeft kunnen studeren in Oxford. Hij is nu nog bezig met zijn PHD die gaat over de aansluiting tussen hedendaagse “moderne klassieke” muziek en het publiek. Belangrijke vragen hierbij zijn: Waarom mist die aansluiting voor een groot deel bij het publiek en wat kunnen uitvoerders daar zelf aan doen? Hoe kan je het beter op het podium en via platforms naar buiten brengen? En wat is überhaupt de rol van die hedendaagse muziek in de huidige samenleving?
En als direct resultaat van die studie heeft hij initiatief genomen om een project op te starten dat ergens in de komende tijd wordt gelanceerd - een online platform over hedendaagse muziek met allerlei componenten die tot doel hebben om te enthousiasmeren en schijnbare muren en vooroordelen af te breken. 

In het juryrapport staat o.a.: "Als musicus heeft hij meer te bieden dan alleen zijn instrument. Hij ontstijgt het bespelen van zijn trombone in doordachte en spannende programma’s, met een vaak theatrale opbouw en uitstraling. Al in 2015 was hij artist-in-residence bij de Nationaal Jeugdorkest Muziekzomer, waar hij de gelegenheid kreeg om eigenzinnige programma’s samen te stellen en uit te voeren.'.

De commissie vindt Sebastiaan Kemner een voorbeeldige ambassadeur voor zijn instrument. Zij kijkt met grote belangstelling uit naar zijn toekomstige projecten.

De commissieleden voor de Nederlandse Muziekprijs: Ad ’s-Gravesande (voorzitter), Mauricio Fernandez, David Kuyken, Marcel Mandos, Simone Meijer, Candida Thompson, Bart Visman, Richard Wigley, Ingrid Geerlings, Hans Ferwerda.

https://fondspodiumkunsten.nl/