Start van Dutch Music Export portal en marketingregeling

11-02-2017 @ 11:10

In de afgelopen twee jaar is er onder leiding van een groot aantal stakeholders binnen de Stichting Popcoalitie, het Fonds Podiumkunsten (FPK) en Buma Cultuur gewerkt aan de contouren van een nieuw exportbeleid voor de Nederlandse popmuziek. Tijdens de Eurosonic Noorderslag Conferentie, januari jl. in Groningen, zijn deze plannen onder de nieuwe naam ‘Dutch Music Export gepresenteerd aan de industrie.

Nu is het voor het eerst in de geschiedenis gelukt om te komen tot een sector-brede aanpak voor de internationalisering van de Nederlandse popmuziek.

Doelstelling Dutch Music Export

Het Dutch Music Export beleid staat voor een structurele en duurzame aanpak van een brede laag van internationaal actieve en succesvolle artiesten en dj’s binnen de verschillende genres van de Nederlandse popmuziek in zowel de mainstream- als nichemarkt.

Dutch Music Export opereert onder toezicht van de Popcoalitie waarbij beleid, professionaliteit en governance nauwkeurig worden bewaakt. Regelingen, uitvoering en beleid worden jaarlijks geëvalueerd door de betrokken partners.

Dutch Music Export website

Om iedereen op heldere wijze te informeren over de ondersteuning van Nederlandse artiesten in het buitenland, de activiteiten op het gebied van voorlichting en over de voorwaarden en aanvraagprocedures voor de diverse exportsubsidieregelingen, zal er vanaf 13 februari 2017 een nieuwe site online komen onder de naam dutchmusicexport.com.

Naast de informatie over de reeds bekende internationale Dutch Impact showcase-evenementen, de snelloket-regeling van het Fonds Podiumkunsten en de 'Starters International Business' regelingen (SIB) van de dienst RVO van het Ministerie van Economische Zaken, tref je ook de informatie aan over de nieuwe Marketingregeling. Tevens kun je via de nieuwe site direct een aanvraagprocedure starten voor deze subsidie.

Dutch Music Export Marketingregeling

De laatste jaren kunnen we ons verheugen in een toename van het aantal internationaal actieve artiesten en dj’s. Tevens beschikken steeds meer acts over goede agenten binnen de belangrijke internationale markten. In de praktijk zien we dat het budget voor internationale marketing en promotie vaak tekortschiet, waardoor duurzame resultaten uitblijven.

Om deze internationale marketingactiviteiten op gang te brengen zijn er voor de jaren 2017 tot en met 2020 extra financiële middelen ter beschikking. Het beschikbare budget voor deze marketingregeling bedraagt in totaal maximaal 500.000 euro per jaar.

Toekenning van deze regeling vindt plaats op basis van het zogenaamde matchingprincipe. Het betreft hier dus een co-financiering, wat wil zeggen dat subsidiebedragen alleen dan worden toegekend wanneer de act beschikt over internationale professionele industriepartners die aantoonbaar eenzelfde bedrag investeren in de internationale marketing van de artiest. Tevens dient de act te voldoen aan een aantal eisen die vanaf 13 februari op de dutchmusicexport.com site te vinden zijn.

Belangrijke voorwaarde voor het nieuwe exportbeleid is de sector-brede samenwerking tussen de Popcoalitie, het Fonds Podiumkunsten en Buma Cultuur. Simpelweg om in de komende jaren te komen tot de meest optimale manier om de Nederlandse Popmuziek op een zo hoog mogelijk internationaal niveau te brengen.

De opvattingen en ervaringen van professionals als artiestenmanagers, muziekmaatschappijen, uitgevers, boekers en agenten vormen hierbij een belangrijke graadmeter. In de komende maanden zullen we jullie dan ook op regelmatige basis trachten te consulteren over de vorderingen van het exportbeleid.

Dutch Music Export zal de monitoring van Nederlandse acts in het buitenland in de komende jaren intensiveren. 

Marcel Albers - Dutch Music Export

Jan van der Plas - Stichting Popcoalitie