Creatieve industrie bundelt krachten in Platform Creatieve Media Industrie

11-10-2010 @ 17:17

Begin oktober is in Den Haag het Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) opgericht. Het PCMI bundelt de krachten van bestaande organisaties van producenten en uitgevers van creatieve media, zoals het NUV, NVPI, NVF, NMUV en de Publieke Omroep NPO.

Producenten en uitgevers van creatieve media investeren risicodragend in nieuwe producten en diensten die ze vervolgens op de markt brengen. De digitale wereld heeft ervoor gezorgd dat die exploitatie verandert. Om de kansen optimaal te kunnen benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden is een stevig wettelijk kader op het gebied van auteurs- en naburig recht noodzakelijk. Het platform zal zich hiervoor inspannen door te fungeren als spreekbuis voor gezamenlijke standpunten naar de overheid en andere betrokken partijen in de creatieve sector. Het platform Creatieve Media Industrie maakt, net als het Platform Makers en de vereniging van collectieve beheersorganisaties VOICE, deel uit van de koepelorganisatie Auteursrechtbelangen.

Actuele aanleiding voor de oprichting van het platform is het voorontwerp auteurscontractenrecht. De voorgestelde regelgeving leidt tot grote onzekerheid en een aanzienlijke beperking van de mogelijkheden voor productenten en uitgevers om investeringen in culturele producties terug te verdienen. Het Platform heeft een reactie gepubliceerd.

Het Platform Creatieve Media Industrie bestaat per oktober 2010 uit NVPI de brancheorganisatie van de entertainment industrie, het Nederlands Uitgeversverbond NUV, de Verenigingen voor Muziekuitgevers NMUV en VMN, de Publieke Omroep NPO, De Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten NVS, De Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs NVF en de Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten OTP.