Strategische samenwerking Rockacademie en AT Productions

28-05-2009 @ 11:18

AT Productions en Fontys Rockacademie gaan strategische samenwerking aan. Leerbedrijven van Rockacademie sluiten strategisch convenant.
Op woensdag 27 mei hebben de directies van AT Productions en de Fontys Rockacademie een vergaand samenwerkingsdocument ondertekend. Naast de mogelijkheden die AT Productions kan bieden als leerbedrijf voor stages, afstudeerders, traineeships en onderzoeken, omvat de samenwerking ook het inbrengen van kennis van AT in de leerbedrijven van de Fontys Rockacademie. De directie en managers van AT zullen op school expertmeetings verzorgen en de studenten helpen met het verder ontwikkelen van de leerbedrijven Racem Records, Racem Bookings, Racem Sound & Songs en Music Lab.
Bertus Borgers, directeur van de Rockacademie: 'We willen onze studenten zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige arbeidsmarkt door zelf al een speler te worden. Hiervoor is kennis, vaardigheden en een netwerk nodig. AT Productions beschikt hierover en we zijn erg blij dat ze dit in willen zetten ten behoeve van onze studenten'.
Edwin Jansen, directeur van AT Productions: 'Binnen onze eigen organisatie hebben we soms te weinig beschikbare capaciteit om jonge, getalenteerde artiesten te helpen in het beginstadium van hun carrière. Door de Rockacademie te helpen en onze kennis in te brengen, creëren we een prachtige kweekvijver voor deze artiesten. Door onze medewerkers nu al in te zetten als docent en coach, raken studenten vertrouwd met ons. Dat kan alleen maar helpen bij een relatie in de toekomst, zowel op muzikaal terrein als in een mogelijk dienstverband.'
De afgelopen jaren werd duidelijk dat de Rockacademie en AT een match hebben. Een aantal van de huidige medewerkers van AT zijn oud-studenten en veel stageplaatsen werden ingevuld met studenten van de Rockacademie.

www.rockacademie.nl
www.atproductions.com