Investeringsfonds Muziek: ‘Steunfonds Rechtensector' UPDATE

05-10-2020 @ 11:35

Buma/Stemra en het Ministerie van OCW versterken de muzieksector door werkbijdragen beschikbaar te stellen aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.

De culturele sector is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Buma/Stemra en het Ministerie van OCW komen auteursrechthebbenden tegemoet met het Investeringsfonds Muziek. Componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek kunnen vanaf 5 oktober 2020 een aanvraag doen. Het fonds is bestemd voor de ontwikkeling van (nieuwe) muziek en nieuwe exploitatie van bestaande muziek in Nederland.

Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, € 5 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector'. Hiervan is € 2.475.000 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek. Buma/Stemra wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie van bestaande werken.

Van maandag 5 oktober 2020 tot maandag 2 november 2020 kunnen auteursrechthebbenden een aanvraag voor een werkbijdrage indienen bij het Investeringsfonds Muziek. Er is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar, dus als je te lang wacht met de aanvraag, kan het gebeuren dat alle bijdragen al vergeven zijn. Het doel van het fonds is om het creatieve proces voort te zetten en bij te dragen aan nieuwe culturele producties.

EEN WERKBIJDRAGE VOOR PROFESSIONELE AUTEURSRECHTHEBBENDEN

Professionele auteursrechthebbenden die voldoen aan bepaalde criteria kunnen een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek. Ook componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers die niet zijn aangesloten bij Buma/Stemra, maar wel inkomen hebben uit exploitatie van hun auteursrecht (zie verderop welke inkomsten dit kunnen zijn) kunnen een aanvraag doen bij het fonds. Ook de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen kunnen een aanvraag doen.

Voorwaarden voor het doen van een aanvraag

Aanvragen staan open voor personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Dit gaat niet alleen om directe inkomsten uit exploitatie van het muziekauteursrecht, maar ook om:

Honoraria/schrijfopdrachten (gesubsidieerd, commercieel).
Werkbeurzen.
Grootrecht (uitvoeringsrecht).
Grafische reproductierechten.
Licenties voor bladmuziek verstrekt aan bijv. conservatoria, div. platforms.
Inkomsten uit verhuur en verkoop van bladmuziek.
Inkomsten uit sync-deals.

Directe opbrengsten uit (eigen) CD-verkoop, optredens, merchandise, portretrecht etc. vallen voor deze aanvraag niet onder inkomen uit auteursrecht.

Componisten en tekstschrijvers die uit muziekauteursrecht zowel in 2018 als in 2019 een inkomen hadden van minimaal € 1.500 komen in aanmerking voor een bijdrage. Voor muziekuitgevers geldt dat zij zowel in 2018 als in 2019 minimaal € 25.000 aan jaarinkomsten moeten hebben. Het bedrag waarop de hoogte van de werkbijdrage gebaseerd is, is het gemiddelde van de inkomsten over die twee jaren. Alleen die inkomsten waarvoor een bewijs voor kan worden opgevoerd (bijvoorbeeld een jaaroverzicht of facturen) worden meegenomen. Leden van Buma/Stemra kunnen hun jaaropgaven daarvoor gebruiken en die downloaden via mijn.bumastemra.nl of de Buma/Stemra portal.

Werkbijdragen uit het Investeringsfonds Muziek moeten worden aangewend voor creatie van nieuwe werken en/of een investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. De aanvullende voorwaarden en criteria staan in de Algemene Voorwaarden.

Als je een werkbijdrage ontvangt uit het investeringsfonds, word je geacht om je aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden.

lees verder: https://www.investeringsfondsmuziek.nl/meer-informatie