Onderzoek Monitor Creatieve Industrie 2023

24-01-2024 @ 20:52

De Monitor Creatieve Industrie is een tweejaarlijks onderzoek naar de economische ontwikkeling in de creatieve industrie en ICT. Het gaat daarbij onder meer om het aantal bedrijven en banen en de groei en gezondheid van die sectoren.

De cijfers in de Monitor Creatieve Industrie 2021 bieden een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Ze laten ook de eerste gevolgen van Covid zien. De creatieve industrie bestaat voor bijna 50% uit zzp’ers. Door de aard van de creatieve industrie zijn zowel de producten, als de mensen die in deze sector werken, kwetsbaar gebleken. In een apart hoofdstuk worden de bevindingen van de Monitor gespiegeld aan andere bronnen, om een beeld te schetsen van de impact van Covid.

De Monitor Creatieve Industrie is een initiatief van Media Perspectives (voorheen iMMovator Cross Media Network). Het format voor de Cross Media Monitor werd in 2006 ontwikkeld door Paul Rutten binnen de Hogeschool INHOLLAND in samenwerking met iMMovator en TNO.

Met de publicatie van de Cross Media Monitor draagt Media Perspectives al sinds 2006 bij aan de ontwikkeling van kennis over creatieve industrie en ICT.

Meest opvallende gegeven uit het onderzoek is de extra groei/ontwikkeling binnen de Creatieve zakelijk diensverlening is Design. Die groei doet zich al enkele jaren voor. 

Bekijk hier de negende editie van de Monitor Creatieve Industrie.

bron: mediaperspectives

Gerelateerde nieuwsberichten

Deel dit artikel op: