Exportwaarde Nederlandse popmuziek over 2022 flink toegenomen

18-01-2023 @ 16:04

De exportwaarde van de Nederlandse Populaire Muziek over 2022 is met 231% gestegen vergeleken met 2021, aldus het jaarlijks onderzoek van Perfect & More dat in opdracht van Buma Cultuur wordt uitgevoerd.

De waarde van de muziekexport bedroeg in 2022 in totaal ruim 171 miljoen euro. Dit was zo’n 74 miljoen euro in 2021 en zo’n 75 miljoen euro in 2020, het jaar waarin de markt instortte vanwege de coronapandemie en de wereldwijde maatregelen die hierop volgden.

Hoewel de exportwaarde flink gestegen is in 2022 ten opzichte van de twee jaar daarvoor, is deze nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 bedroeg de totale waarde van de muziekexport ruim 214 miljoen, het jaar daarvoor werd een recordbedrag van ruim 216 miljoen euro bereikt. Dat is het meeste sinds 2004, toen er voor het eerst onderzoek werd gedaan. De muziekexportwaarde bedroeg destijds ruim 31 miljoen euro.

Het onderzoek is gebaseerd op drie onderdelen, meldt Buma Cultuur: rechten, opnamen en optredens. In 2022 was zo’n 22% van de opbrengsten afkomstig van rechten (zoals auteursrechten en inkomsten van royalty’s), bijna 5% uit opnamen van Nederlandse artiesten in het buitenland en ruim 73% afkomstig van optredens in het buitenland. Vooral optredens van dj’s brachten veel geld op. Dit was vorig jaar bijna 90 procent van de totale opbrengst van optredens, met ruim 108 miljoen euro. Toch is dit nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 leverde dancemuziek bijna 154 miljoen euro op.

Het is een mooi herstel, maar we zijn er nog lang niet”, aldus Buma Cultuur-directeur Frank Helmink.Natuurlijk is een groei van meer dan 230 procent prachtig, maar de industrie zat ook heel diep. We bevinden ons nu op het niveau van zo’n tien jaar geleden dus er is nog wel degelijk een grote inhaalslag te maken. Dat gaat ook wel gebeuren vermoedelijk, maar je moet je ogen ook niet sluiten voor de spanningen in de wereld die ook zijn weerslag hebben.”

De coronapandemie heeft volgens Helmink als gevolg gehad dat veel meer lokaal product geluisterd wordt. “Kijk maar in Nederland. Dat maakt export van muziek iets moeilijker. Anderzijds zijn veel producers en componisten uit Nederland geliefder dan ooit en worden steeds meer internationale hits meegeschreven door Nederlanders.”