Muziek Centrum Nederland uit de cultuurbegroting geschreven

10-06-2011 @ 19:17

Uit de brief van Staatssecretaris Halbe Zijlstra: “Er zal geen ruimte meer in de basisinfrastructuur zijn voor Muziek Centrum Nederland (…).”
Deze woorden uit de brief van Staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn met grote verbijstering en ongeloof door MCN, het kennis- en promotiecentrum voor de Nederlandse professionele muziek, ontvangen. Enkele taken worden overgedragen aan het Fonds Podiumkunsten en Cultuurparticipatie. Dit beleid zou het einde betekenen voor een brede promotionele ondersteuning van de gehele Nederlandse muzieksector. Denk hierbij aan netwerkdagen als de Dag van de Klassieke Muziek en de Dutch Jazz en World Meeting; aan het Gaudeamus Vertolkers Concours; aan promotionele ondersteuning van 600 componisten door MCN’s Uitgeverij; aan de veel gebruikte Digitale Muziekencyclopedie die jaarlijks 900.000 bezoekers trekt. Zie voor een compleet beeld van alle activiteiten van Muziek Centrum Nederland het zojuist gepubliceerde activiteitenverslag 2010: www.muziekcentrumnederland.nl

De inhoud van de brief komt vooral onverwachts, omdat Muziek Centrum Nederland nog geen jaar geleden goed is beoordeeld door een door OCW ingestelde visitatiecommissie. En nog geen vier jaar na het (op verzoek van OCW) samengaan van onder meer het Nationaal Pop Instituut en Donemus is Muziek Centrum Nederland geworden tot een organisatie waar vele Nederlandse muziekprofessionals de voordeur weten te vinden. De mensen en organisaties waarvoor MCN zich sterk maakt, zijn vrijwel altijd niet-gesubsidieerde afnemers in het professionele circuit. In dit licht bezien, is MCN een b2b organisatie die zich juist sterk maakt om anderen financieel sterk en gezond te maken. Juist daarom is Muziek Centrum Nederland prominent aanwezig in de creatieve industrie.

Arjen Davidse (projectleider pop- jazz en wereldmuziek):
"MCN werkt juist voor meer dan 80% voor ongesubsidieerde muzikanten. Pop-, klassieke en jazzmuzikanten die allemaal hun eigen geld verdienen, precies zoals de overheid wil. Het enige dat zij hebben aan rijksoverheidondersteuning is MCN zelf en daar gaat dan ook nog eens een streep doorheen.

MCN zal de komende tijd alles in werking stellen om aan te tonen dat het opvolgen van het advies van de staatssecretaris een grote vergissing is.

Hans van Beers, directeur a.i:
“Het voorstel is even meedogenloos als onvoorstelbaar: eerst een lovende recensie en vlak daarna einde oefening en dan ook nog met de foute argumenten: MCN werkt juist voornamelijk voor de niet gesubsidieerde sector.” En: “Los van de harteloosheid van de maatregel heeft men nauwelijks in de gaten wat de gevolgen zullen zijn